Apie mus

VEIKLA

Pagrindinės bendrovės veiklos – keleivių pervežimo, įvairių krovinių vežimo, transporto priemonių nuomos bei automobilių ir kitų mechanizmų remonto ir techninės priežiūros paslaugos.

Bendrovė nuolat plečia paslaugų spektrą, stiprindama savo pozicijas sunkiosios technikos nuomos sektoriuje. Taip pat siekdama išnaudoti turimą didelę techninės priežiūros bazę įmonė specializuojasi automobilių ir spec. technikos remonto paslaugų sektoriuje. Papildomai teikiame patalpų nuomos, automobilių saugojimo paslaugas, kuro saugojimo ir išpilstymo paslaugas, esant poreikiui nuomojame administracines ir gamybines patalpas.

Bendrovė aktyviai veikia viešųjų paslaugų sektoriuje (tokių kaip viešosios miesto susisiekimo paslaugos), gerina paslaugų kokybę bei didina darbų apimtis. Įmonė nuolat atnaujina transporto priemonių ir mechanizmų parką bei serviso įrangą, ieško naujų bei stiprina esamus ryšius su partneriais ir potencialiais klientais, diegia ir modernizuoja įmonės valdymą. Siekdama modernizuoti vadybos procesų valdymą įmonė šiuo metu diegia ISO kokybės valdymo sistemą.

ISTORIJA

Visagino transporto centras kaip savarankiškas juridinis vienetas veiklą vykdo nuo 2002 m. gruodžio 13 d. Įmonė buvo įsteigta valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės nepagrindinės veiklos padalinio – autotransporto cecho bazėje, siekiant optimizuoti valstybės įmonės Ignalinos atominė elektrinė veiklą, atskiriant su elektros gamyba nesusijusias veiklas.

Įmonės steigėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Atskyrus įmonę nuo atominės elektrinės Visagino transporto centras perėmė valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės nepagrindinės veiklos padalinio autotransporto cecho funkcijas.

Iki 2011 m. balandžio 11 d. įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija buvo valstybės įmonė Valstybės turto fondas.

2011 m. vasario 10 d. vykusiame aukcione 100 % valstybei priklausančių akcijų įsigijo privatus investuotojas UAB „DMD Investment“.

UAB Visagino transporto centras įstatinio kapitalo dydis – 18 584 181 Lt.

Bendrovė priklauso Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ ir dalyvauja asociacijos veikloje.

Bendrovė turi krovinių ir keleivių vežimo Lietuvoje ir Europoje licencijas.